τέχνα

τέχνα
τέχνα (-α, -ας, -ᾳ, -αν; -αι, -αιςι), -αισιν.)
a skill, craft

Ἁφαίστου τέχναισιν O. 7.35

αὐτὰ δέ σφισιν ὤπασε τέχναν πᾶσαν ἐπιχθονίων Γλαυκῶπις ἀριστοπόνοις χερσὶ κρατεῖν O. 7.50

ἀλλὰ Ζηνὸς τέχναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν O. 9.52

εἰς Ἀίδα δόμον ἐν θαλάμῳ κατέβα, τέχναις Ἀπόλλωνος P. 3.11

μαντευμάτων τ' ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναις P. 8.60

αὐτόν τε νιν Ἑλλάδα νικάσαντα τέχνᾳ, τάν ποτε Παλλὰς ἐφεῦρε (fluteplaying.) P. 12.6

τέχναι δ' ἑτέρων ἕτεραι N. 1.25

λιτανεύω, ἑκαβόλε, Μοισαίαις ἀνατιθεὶς τέχναισι χρηστήριον Πα. 9. 39.
b cunning

ἐμφύλιον αἷμα πρώτιστος οὐκ ἄτερ τέχνας ἐπέμειξε θνατοῖς P. 2.32

κτεῖνε μὲν γλαυκῶπα τέχναις ποικιλόνωτον ὄφιν P. 4.249

δάμαρτος Ἱππολύτας Ἀκάστου δολίαις τέχναισι χρησάμενος N. 4.58

καὶ κρέσσον' ἀνδρῶν χειρόνων ἔσφαλε τέχνα καταμάρψαισ I. 4.35


Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • τέχνα — τέχνᾱ , τέχνη art fem nom/voc/acc dual τέχνᾱ , τέχνη art fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τέχνᾳ — τέχναι , τέχνη art fem nom/voc pl τέχνᾱͅ , τέχνη art fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεχνασόμεθα — τεχνᾱσόμεθα , τεχνάομαι make by art aor subj mp 1st pl (epic doric aeolic) τεχνᾱσόμεθα , τεχνάομαι make by art fut ind mp 1st pl (doric aeolic) τεχνάζω employ art aor subj mid 1st pl (epic) τεχνάζω employ art fut ind mid 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεχνάσας — τεχνά̱σᾱς , τεχνάζω employ art fut part act fem acc pl (doric) τεχνά̱σᾱς , τεχνάζω employ art fut part act fem gen sg (doric) τεχνάσᾱς , τεχνάζω employ art aor part act masc nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεχνάσεται — τεχνά̱σεται , τεχνάομαι make by art aor subj mp 3rd sg (epic doric aeolic) τεχνά̱σεται , τεχνάομαι make by art fut ind mp 3rd sg (doric aeolic) τεχνάζω employ art aor subj mid 3rd sg (epic) τεχνάζω employ art fut ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεχνάσομαι — τεχνά̱σομαι , τεχνάομαι make by art aor subj mp 1st sg (epic doric aeolic) τεχνά̱σομαι , τεχνάομαι make by art fut ind mp 1st sg (doric aeolic) τεχνάζω employ art aor subj mid 1st sg (epic) τεχνάζω employ art fut ind mid 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεχνάσῃ — τεχνά̱σῃ , τεχνάομαι make by art aor subj mp 2nd sg (doric aeolic) τεχνά̱σῃ , τεχνάομαι make by art fut ind mp 2nd sg (doric aeolic) τεχνάζω employ art aor subj mid 2nd sg τεχνάζω employ art aor subj act 3rd sg τεχνάζω employ art fut ind mid 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τέχνας — τέχνᾱς , τέχνη art fem acc pl τέχνᾱς , τέχνη art fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεχνασαμένη — τεχνᾱσαμένη , τεχνάομαι make by art aor part mp fem nom/voc sg (attic epic doric ionic aeolic) τεχνάζω employ art aor part mid fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεχνασαμένοις — τεχνᾱσαμένοις , τεχνάομαι make by art aor part mp masc/neut dat pl (doric aeolic) τεχνάζω employ art aor part mid masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεχνασαμένου — τεχνᾱσαμένου , τεχνάομαι make by art aor part mp masc/neut gen sg (doric aeolic) τεχνάζω employ art aor part mid masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”